Homemade Sex Toys


 

男人性玩具:   
瓜球蛋    
汽球包裹性交    
高脚酒吧凳子    
蹦蹦跳跳的大袋子    
卷状保险套    
靡丽短袜    
自添鸡巴    
沙发情人    
扭断的海绵    
泡泡包    
肥皂洞洞    
女人性玩具:   
拉毛毯    
意向不到的香蕉    
海滩水球    
气球摩擦    


 

拉毛毯
第一步: 用脚踩紧毛毯
首先,躺在床上或沙发上,拿一条毛毯,抓住毛毯穿过大腿间一直到你的阴部并用脚踩紧毛毯的尾部。

第二步: 振动你的骨盆
St不停地前后地振动你的骨盆的同时拉动毛毯使它紧贴并让它碰到你的阴蒂,你可以脱光衣服或穿上衣服,主要看你有多少时间。真的很棒也厄I!你可加速振动你的骨盆并拉得毛毯很紧。任何地方都、各种长毛巾;浴巾都可以做,非常随意。


 
 

Copyright 2007 XingLiuXing.com, all rights reserved.