Homemade Sex Toys


 

男人性玩具:   
瓜球蛋    
汽球包裹性交    
高脚酒吧凳子    
蹦蹦跳跳的大袋子    
卷状保险套    
靡丽短袜    
自添鸡巴    
沙发情人    
扭断的海绵    
泡泡包    
肥皂洞洞    
女人性玩具:   
拉毛毯    
意向不到的香蕉    
海滩水球    
气球摩擦    


 

沙发情人
第一步: 装满一袋
拿一个小的说塑胶袋,然后放上润滑油。

第二步: 跟你的沙发做爱
l将做好的东西放在沙发和垫子之间,半跪下,然后抽动,开炮!

 

Copyright 2007 XingLiuXing.com, all rights reserved.